Atferd, Konsultasjoner

Mens jeg bodde i Sveits, ledet jeg min egen smådyrklinikk i hele 20 år. Etter hvert skjønte jeg, at mange sykdommer  også hos dyr henger sammen med miljøet dyret lever i.

Så jeg bestemte meg for å ta en spesialutdanning på dette feltet som atferdsdyrlege for hund og katt. De siste årene som praktiserende veterinær i Sveits konsentrerte jeg meg hovedsakelig om atferdsproblemer.

Det viste seg at det var stort behov for hjelp innen dette feltet. Det er så mye som gjør livet for dyrene og dyreierne vanskelig. Fobier, angst, aggresjon, katter som tisser i huset, og ofte kroniske sykdommer for å bare nevne noe.

Immidlertid ble min utdanning også godkjent fra NAS i Norge.


Min bakgrunn finner dere her.


Å arbeide med et atferdsproblem kan være veldig krevende, både for eieren, dyret og atferdskonsulenten/atferdsdyrlegen. Det trengs utholdenhet og konsekvens og lang oppfølging.

Som veterinær har jeg den fordelen at jeg  ofte kan utelukke fysisk sykdom og at jeg kan støtte psykiske prosesser med medisinering. Det kan være naturmedisin, men også psykofarmaka. Det er viktig å vite at slike medisiner bare er en  nøkkel til låsen, men ikke løsningen. De kan hjelpe å gjøre dyret mer mottagelig for atferdsterapien.

Det kan hende at  jeg får mistanke om et fysisk problem, da jobber vi sammen med din veterinær eller viseversa, din veterinær mistenker et psykisk problem og henviser deg til meg. Godt sammarbeid gir alltid gode resultater.


En atferdskonsultasjon varer 1,5-3 timer, ofte i hjemmet hos dyret, men det kan også finne sted hos meg.

Atferdskonsultasjonen koster NOK 2400  inkl. nøye rapport og  oppfølging på telefon eller e-post i ett halvt år. Er det nødvendig å avtale videre møtetimer, så koster timen NOK 450 - 600 ( se også privattimer ) .

Statens satser for kilometergodtgjørelser kommer i tillegg til timepris  utenfor et området av 15 km fra mitt hjem i Vallset. Ved kjøring over en kvarter vil det også bli et tillegg i prisen, per påbegynte halvtime NOK 180 .


Påmelding: benytt kontaktformular.


Rådgivning per e-post kan untaksvis være mulig.  Ta kontakt via  kontaktformular eller info@artaio.no, så kan vi avtale pris.


All betaling skjer i forekant med VIPPS på 954 20 794, på konto 9775.1905363 eller kontant ved besøket.

Ved avbestilling eller ombestilling minst 24 timer før møtet, blir allerede betalte møter erstattet.