c-kull


Parring mellom Alua vom Wolfsstübchen og Jedi Fridlyckans ( Sheldon ) 31.05. og 5.6.2018


Innavlsgrad: over 4 generasjoner=0,   over 5 generasjoner=0,2,  over 6 generasjoner = 0,39


Alua vom Wolfsstübchen *  06.01.2012                                                                                                                     Jedi Fridlyckans  * 13.03.2015

HD A, AD O, PL O, Øyelysning  2014 ua,  Gonioskpie 2017 ua                                                                                  HD A, AD O, PL O, Øyelysning ua,

(2017  unilat.ant.y-sut. cat. etter ulykke i 2014 )                                                                                                            Thyroid  fT4, TSH, TgAA  ok.

Thyroid T4,fT4,TSH,TgAA ok.2013/2016 og 2018,                                                                                                        DWLM  carrier            

TLI ok., DWLM fri , E-og S-Locus: E/E, S/sp                                                                                                               

Avlskåring 2013 i Lippstadt, Tyskland

FCI/VDH/EKW innkrysningsprosjekt med

Wolfspitz,  F1 generasjon